برج مسکونی پارک تراس

برج مسکونی پارک تراس به صورت پیچ و مهره اجرا شده و مقطع ستون های آن صلیب می باشد.

مکان پروژه : الهیه - خیابان مهدیه - انتهای خیابان جبهه

کارفرما : جناب آقای مهندس فاطمی 

وزن پروژه : 1600 تن