بازار مروارید نو کیش

این سازه در هشت طبقه و با اتصالات پیچ و مهره ای و مقطع صلیب می باشد.

مکان پروژه : جزیره کیش

کارفرما : جناب آقای سیدی

وزن پروژه : 2000 تن