هتل مهتاب خزر

سازه در مقطع تیر ورق (box) و اتصالات پیچ و مهره می باشد که ساخت و نصب فاز اول این پروژه در گروه صنعتی سازه رام انجام شد .

مکان پروژه : تنکابن

وزن پروژه : 400 تن