امکانات

گروه صنعتی سازه رام  در غالب چهار دستگاه سالن ، در مجموع فضای سر پوشیده به مساحت 7600 متر مربع و تعداد 120 پرسنل مشغول  فعالیت می باشد .

بخشی از امکانات این گروه عبارت است از : 

گیوتین 6 متری 20 میل بر               

گیوتین 1 متری                           

پانچ هیدرولیک                             

پانچ ضربه ای                              

پرس چند کاره                            

دریل رادیال                               

H ساز به طول 24 متر                          

برش CNC                                  

برش مدل بر  CNC                       

دستگاه جوش زیر پودری               

دستگاه جوش میگ